İNSAN KAYNAKLARI

POLİTİKALAR

İşe alımlarda herkese eşit fırsat tanımak, şirkete bağlılık gösterecek ve işbirliği sağlayacaktır.

Akgün Şirketler Grubu, insan kaynağını ve iş gücü yapısını; ortak bir dünya pazarında, her gün daha da artan rekabet koşullarıyla birlikte yaşamayı ve gelişmeyi sağlamak üzere oluşturmaktadır. Bu sürecin en önemli koşulu “hizmet ve ürün kalitesi” dir. Kurum kültürü yerleşmiş, iş ve sosyal yaşamında kendine güvenen, dünya ile barışık, çevresi ile iletişim kurabilen, saygın bireylerden oluşan çalışanları ile uzun vadeli gelişim planlarını yapmış organizasyonların 21. yüzyılda her koşulda başarıyı yakalayacağını, olumsuz şartlardan en az etkilenenlerin bu firmalar olacağına inanıyoruz.

Akgün Şirketler Grubu, çalışanları ile ortak hedef doğrultusunda hareket etmeyi amaçlayan, personeline sosyal ve iş güvenliği konusunda en uygun şartlarda çalışma ortamı sunmaktadır. Çalışan elemanlarının performansına göre ücretlendirme, kabiliyetlerine göre kariyer ve sorumluluklarını arttıran yapısı ile gelişmeye açık, dinamik bir insan kaynakları politikası yürütmektedir. 

İşe alımlarda herkese eşit fırsat tanımak, şirkete bağlılık gösterecek ve işbirliği sağlayacak, Akgün Şirketler Grubu' nu geleceğe taşıyacak etkin insan kaynaklarını istihdam etmek temel ilkemizdir. Bu nedenle; çalışanlarımızı, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak adaylar arasından seçeriz. Şirketimizde staj yapmış öğrencilerimiz de potansiyel adaylarımızdır.

İnsan Kaynakları yönetimi; fonksiyonlarını ve organizasyonunu şirketimizin kültürü, stratejileri ve hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları programlarını etkin ve verimli bir şekilde planlar ve yürütür.

Amacımız; asıl sermayenin bilgi ve deneyim, kaynağının ise insan olduğunun bilinci ile çalışanlarımızın yetenek ve becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, profesyonel ve kişisel gelişimi destekleyen ortamlar yaratmak, insana yatırımın, başarının değişmez ilkesi olduğunun bilinci ile yeni projeleri geliştirmektir.