KURUMSAL

ÇEVRE YÖNETİMİ

Dün olduğu gibi bugün de "Önce Çevre", sürdürülebilir gelişimimizin bir göstergesi olarak çevre kirliliğinin azaltılmasını, enerji ve doğa kaynaklarının verimli kullanılması çevre politikamızı oluşturmaktadır.

Sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisine katkıda bulunan, çevreye ve insana önem veren bir kuruluş olarak;


  • Sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak, çevreyle uyumlu, insan sağlığını ön plana çıkaran ürün, çözüm ve faaliyetlerimizi planlamak üzere çevre, sağlık ve güvenlik risklerini belirleyerek önlemler geliştirme, tehlikeleri tamamen ortadan kaldıracak yöntemleri  uygulamak,
  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sırasında ortaya çıkan sağlık, güvenlik riskleri ve  çevre boyutlarıyla bağlantılı yasal sorumluluklarımızı yerine getirmek,
  • Geliştirme ve uygulama faaliyetlerimizi, oluşabilecek sağlık, güvenlik ve çevresel riskleri önleyecek şekilde planlamak,
  • Sürdürülebilir gelişmemizin bir göstergesi olarak çevre kirliliğinin azaltılmasını, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Çalışanların bireysel sağlıklarını koruyarak, çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı hale getirerek iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek,
  • Tesislerimizde, şantiyelerimizde, projelerimizde  görev yapan çalışanlarımız ile tedarikçilerimizin "Önce İnsan Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma" felsefesinden hareketle bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek yönünde çalışmalar yapmak,
  • Ürün ve çözümlerimize ait  çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili bilgileri müşterilerimize iletmek,
  • Resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılıp destek vermek Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemimizi geliştirecek amaç ve hedeflerimizin belirlenmesinde temel olan unsurlardır.

Bu güne kadar  yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız kamuoyunun bilgisine açık olup, Toplam Kalite Yönetimi bütünü içerisinde, çevre kalitesinin sağlanması, insan sağlığının korunması, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve sürdürülmesi Akgün Şirketler Grubu çalışanları olarak hepimizin temel görevidir.